Alle praktische en noodzakelijke informatie communiceren we via onze ouderapp Parro. Eens in de maand wordt, via Parro, een nieuwsbrief verstuurd naar alle ouders en verzorgers. In deze nieuwsbrief staan ook alle studiedagen vermeld. Bij inschrijving ontvangt u een activiteitenkalender met de planning van activiteiten en bijzonderheden door het jaar.

Gymtijden en bewegend leren
De groepen 3 tot en met 8 krijgen gymles van de vakleerkracht van Regiek8 in de gymzaal aan de Dorpstienden. Gymschoenen zijn verplicht in de zaal. De kleutergroepen krijgen les van de eigen leerkracht.

groep 1-2woensdag
groepen 3dinsdag
groepen 4 t/m 8donderdag

De kinderen van de Westhoek zijn vaak buiten op het plein actief bezig. Alle groepen werken regelmatig aan een lesdoel door middel van bewegend leren. In de buitenlucht werken de kinderen, met hulpmiddelen als stoepkrijt, hoepels en cijfer- of letterkaartjes, aan basisvaardigheden. Dit is een heel krachtige manier van leren, maar vooral gezond en leuk!