Wij vinden het heel belangrijk om onderwijs van hoge kwaliteit te bieden. Wat maakt een goede school?

Op de Westhoek halen we bij alle kinderen hun eigen unieke kwaliteiten naar boven en versterken dit. Ons team werkt samen met de ouders aan de ontwikkeling van het kind. ‘Eruit halen wat erin zit.’ Daarbij hebben we elkaar nodig. De school is laagdrempelig en heeft een goede sfeer, dat vinden wij op de Westhoek belangrijk.

Als school zijn we kritisch op ons eigen aanbod en houden we goed in de gaten of het onderwijs aansluit op de leerlingen. We maken hiervoor plannen en voldoen aan alle eisen die de onderwijsinspectie aan ons stelt. Dit is al sinds jaar en dag goed op orde op de Westhoek. (zie onderwijsinspectie, 2020)

Onderwijskwaliteit is meer dan cijfers of Cito-uitslagen. Kwaliteit betekent voor ons ook het ontwikkelen van sociale, emotionele, culturele, motorische en creatieve vaardigheden. Veiligheid en respectvol omgaan met elkaar is een belangrijke kwaliteit waar we tijd aan besteden. Daar geloven we in. 

Vandaar ook ons motto: ‘In een goede sfeer, presteer je meer !’

Op Scholen op de kaart  kunt u meer lezen over onze resultaten.