De activiteitencommissie (AC) organiseert activiteiten voor de kinderen en bereidt ze voor, in samenwerking met het team. Samen zorgen we voor een leuk, gezellig en leerzaam schooljaar. De activiteitencommissie levert een belangrijke bijdrage aan activiteiten als het Sinterklaasfeest, Kerstmis, Koningsspelen en zij verzorgen koffie en thee bij samenkomsten. Bij de uitvoering van deze activiteiten is hulp van andere ouders natuurlijk onmisbaar.

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders een hulpouderformulier. Hierop kunt u aangeven dat u als hulpouder of lid van de AC mee wilt helpen bij activiteiten.

De activiteitencommissie kan de activiteiten uitvoeren door de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage van €25,00 per kind. De penningmeester zorgt voor de inning hiervan, en voor de bijdrage voor het schoolreisje en schoolkamp.

De MR van de school bepaalt de hoogte van het bedrag, en zorgt voor de controle op de uitgaven.

Voorzitter activiteitencomissieIngrid Zeeuw
PenningmeesterXander Keuvelaar