Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen hun individuele talenten ontwikkelen. Naast muziek, tekenen en handvaardigheid is er binnen ons lesaanbod ook aandacht voor kunst- en cultuuronderwijs. De creativiteit die komt kijken bij deze lessen is belangrijk om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Kritisch denken, communiceren, je inleven in anderen zijn 21st century skills die hierbij passen.

We gaan uit van 7 disciplines: cultureel erfgoed, beeldende vorming, muziek, dans, drama, media en literatuur. Dit bieden we aan in een tweejaarlijkse cyclus onder de naam KunstTaart.

We hebben binnen alle culturele onderdelen een activiteit voor alle jaargroepen. Bijvoorbeeld een concert, theatervoorstelling, dans workshop, djembé workshop, bezoek aan de molen, kunstenaars en schrijvers in de klas, of een bezoek aan het rijksmuseum.

Bovenschools cultuurcoördinator voor alle SOPOGO scholen is Geerte Rijpma. Zij werkt ook op De Westhoek als leerkracht bij groep 1-2.