Basisschool De Westhoek maakt deel uit van SOPOGO. Op elke school binnen de stichting, maar ook binnen de stichting zelf worden gezamelijke belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven.

Leerkrachten en ouders hebben, als belangrijke betrokkenen, invloed op deze beslissingen, medezeggenschap. Binnen de Roxenisse is dit georganiseerd in de Medezeggenschapsraad (MR) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor alle basisscholen van SOPOGO.

De MR komt vijf keer per jaar bij elkaar en houdt openbare vergaderingen die altijd via de Parro agenda aangekondigd worden. De MR denkt na over de koers van de school. Het is geen klachtencommissie, maar hoort graag van u als er opmerkingen zijn over het beleid van de school.

De MR is bereikbaar via: 18kd-mr@sopogo.nl

De samenstelling van de MR is als volgt:

OudergeledingEvelien van der Bok, Emily Hoek en Saskia Sinke
PersoneelsgeledingMiranda van Beek (voorzitter), Inge Lugtenburg en Rianne Veldhoen
Adviserend lidAndré van Schaik (schoolleider)