Kenmerken van De Westhoek

Goed pedagogisch klimaat
Een kind dat met plezier naar school gaat, leert beter. Ons team zorgt voor een veilige sfeer waardoor uw kind zich thuis voelt en zichzelf mag zijn.

Kwalitatief goed onderwijs
Lesgeven is de kern van het onderwijs en het team van de Westhoek doet dit met hart en ziel. We geven instructies op meerdere niveaus en gebruiken moderne, digitale hulpmiddelen. Er is oog voor de meer- en hoogbegaafde leerling, net zoals voor leerlingen die meer moeite hebben met de lesstof.

Bij de jongste kinderen gebeurt lesgeven meestal vanuit spel. We werken met uitdagende themahoeken en mooi, creatief ontwikkelingsmateriaal.

Onze leerkrachten gaan vaak op nascholing, want ook wij willen altijd bijleren.

Ouderbetrokkenheid
We werken samen met ouders, omdat we in goede samenwerking uw kind het beste kunnen begeleiden. We geloven in educatief partnerschap. Met onze Parro app hebben we snel contact met elkaar. Ouders en leerkrachten ondersteunen en versterken elkaar.

Sportief
Bewegen is gezond voor ieder kind. Naast leuke gymlessen in de Dorpstienden is er ook tijd voor lessen bewegend leren. In de buitenlucht gaan we aan de slag met rekensommen of spelling. Dit is goed voor de afwisseling en zo blijven we actief en fris.

Creatief
Er is oog voor talentontwikkeling van ieder kind. We bieden veel verschillende culturele activiteiten aan en gaan ook regelmatig de school uit. Van het Rijksmuseum tot dansles, van het streekmuseum tot schilderen. Met de subsidie van Muziekimpuls zorgen we extra voor de muzikale ontwikkeling van leerlingen. Onze leerlingen staan graag op het podium om hun talent aan elkaar en ouders te laten zien.

Innovatief
We gebruiken moderne hulpmiddelen in de school. Vanaf groep 4 werkt ieder kind op een chromebook met adaptieve software. In de bovenbouw halen de leerlingen hun typediploma. We hebben een eigen bibliotheek met uitleensysteem en techniektorens. Van groep 1 tot en met groep 8 geven we Engelse les.

We doen ons best om ons onderwijs elke dag weer te verbeteren en kinderen een goede basis te geven voor de maatschappij van nu.