Wat zijn kenmerken van De Westhoek ?

Goed pedagogisch klimaat

Een kind dat met plezier naar school gaat, leert beter. Ons team weet een veilige sfeer te creëren waardoor een kind zich thuis voelt en zichzelf mag zijn.

Kwalitatief goed onderwijs

Lesgeven is de kern van het onderwijs en het team van de Westhoek doet dit met hart en ziel. We geven instructie op meerdere niveaus en maken gebruik van moderne digitale hulpmiddelen. Er is oog voor de meer- en hoogbegaafde leerling evenals voor leerlingen die meer moeite hebben met de lesstof.

Bij de jongste kinderen vindt lesgeven veelal plaats vanuit spel. We werken vanuit uitdagende themahoeken en mooi creatief ontwikkelingsmateriaal. 

Onze leerkrachten gaan vaak op nascholing, want ook wij willen altijd bijleren !

Ouderbetrokkenheid

We werken samen met ouders, omdat we in goede samenwerking uw kind het beste kunnen begeleiden. We geloven in educatief partnerschap. Met onze Parro app hebben we snel contact met elkaar. Ouders en leerkrachten ondersteunen en versterken elkaar.

Sportief 

Bewegen is gezond voor ieder kind. Naast leuke gymlessen in de Dorpstienden is er ook tijd voor lessen bewegend leren. In de buitenlucht gaan we aan de slag met rekensommen of spelling. Dit is goed voor de afwisseling want zo we blijven actief en fris.

Creatief

Er is oog voor talentontwikkeling van ieder kind. We bieden een breed palet van culturele activiteiten aan waarbij we ook regelmatig de school uitgaan. Van het Rijksmuseum tot dansles, van het streekmuseum tot schilderen. Met de subsidie vanuit de  Muziekimpuls zetten we extra in op de muzikale ontwikkeling van leerlingen.

Onze leerlingen staan graag op het podium om hun talent aan elkaar en ouders te laten zien.

Innovatief

We gebruiken moderne hulpmiddelen in de school. Vanaf groep 4 werkt ieder kind op een chromebook met adaptieve software.  In de bovenbouw halen de leerlingen een typediploma. We hebben een eigen bibliotheek met uitleensysteem en techniektorens. Vanaf groep 1 t/m 8  geven we Engelse les.

We proberen ons onderwijs elke dag weer te verbeteren en kinderen een goede basis te geven voor de maatschappij van nu.