Op de Westhoek is een leerlingenraad actief. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich gehoord voelen en leren hoe ze mee kunnen denken met de school en de organisatie.

De leerlingenraad heeft het doel om:

 • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten;
 • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen;
 • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
 • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen;
 • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen;
 • actief burgerschap te bevorderen.

De organisatie van de leerlingenraad
Uit de groepen 5 t/m 8 worden twee vertegenwoordigers gekozen. Jaarlijks zijn er in september verkiezingen, die door de leden zelf georganiseerd worden. Samen met Petra, de schoolleider, komen zij minimaal drie keer per jaar samen om te vergaderen. Bij iedere vergadering zijn de leden per toerbeurt voorzitter of notulist..

Vergaderingen leerlingenraad 

 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas. In elke groep is een klassenvergadering voorafgaand aan een vergadering van de leerlingenraad;
 • Er is een ideeënbus in de gang;
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën;
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.

Voorbeelden

 • Het gebruik van de speeltoestellen op het plein;
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes;
 • Adviseren bij festiviteiten;
 • De leerlingenraad is ook jury bij de voorleeswedstrijd.
Leerlingraad ’21/’22Luuk, Yinte, Jim, Mila, Teun, Noortje, Thijs en Jula