We bieden op de Westhoek zoveel mogelijk onderwijs op maat aan. Met (digitale) hulpmiddelen en onderwijsassistentie kunnen we kinderen die meer hulp nodig hebben bij de lesstof extra ondersteunen.

Er zijn ook kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben. Zij lopen snel door de reguliere lesstof heen. Hiervoor hebben we veel mogelijkheden met verrijkingsmateriaal en verdiepingsopdrachten.

Voor een aantal kinderen is ons aanbod ook dan nog onvoldoende, vanwege een meer- of hoogbegaafde aanleg. Voor deze kinderen hebben we een dagdeel buiten de groep extra les, passend bij de leerstijl en behoeftes.

Vanaf groep 7 zijn er plusklassen, die het voortgezet onderwijs in de regio aanbieden.

De keuzes hiervoor worden altijd in overleg met de ouders en het kind zelf gemaakt. Een plusklas moet als ondersteuning voor de kinderen werken.